Wageningen 9 oktober 2012 - Het Usutu virus is de laatste dagen uitgebreid in het nieuws geweest. Dit van oorsprong Afrikaanse virus dook voor het eerst op in Europa in 2001, toen er veel merels aan dood gingen in Wenen (Oostenrijk). Daarna is het virus ook in andere Europese landen vastgesteld. In 2011 is het Usutu virus in Duitsland vastgesteld, en recent zijn er daar opnieuw uitbraken gerapporteerd, nu ook in de deelstaat NoordRijn-Westfalen. Het nadert dus de Nederlandse grens en dat is ook de reden voor alle berichtgeving en speculatie in de media van de afgelopen dagen.

Met name merels worden gerapporteerd als slachtoffer, maar het is waarschijnlijk dat ook andere vogelsoorten het virus kunnen dragen. De verspreiding van het Usutu virus wordt sinds 2011 nauw gevolgd door onder andere het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht. Tot nu toe zijn er géén Nederlandse gevallen vastgesteld.

Zieke vogels hebben waarschijnlijk een lage vangkans omdat ze snel verzwakken en doodgaan. Voor ringers is het wel van belang te weten dat dragers van het virus een vergrote kans hebben op hartspierverkramping. Het is daardoor mogelijk dat vogels die het virus onder de leden hebben ten gevolge van de stress van het vangen doodgaan in het net. Met name dode merels in het net langs de oostgrens van ons land zijn verdacht. Indien u dit tegenkomt, neemt u dan tijdens kantooruren contact op met het DWHC (030-2537925). Zij zullen nagaan in hoeverre onderzoek naar de doodsoorzaak mogelijk is.

Meldingen van dode dieren kunnen ook worden doorgegeven via de meldpagina van SOVON.

foto copyright VPRO