Wageningen (Gld) 7 april 2010 - Vier jaar lang gaan wetenschappers van Wageningen University, de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) op veertig locaties onderzoek doen naar de invloed van kunstlicht op flora en fauna in Nederland. Technologiestichting STW heeft daartoe 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Philips en de Nederlandse Aardolie Maatschappij dragen technologische kennis, faciliteiten en geld bij. Het totale budget komt zo op bijna twee miljoen euro. Behalve inzicht in de lichtproblematiek, moet het project ook nieuwe ‘natuurvriendelijke’ lampen opleveren. Het is voor het eerst dat op deze schaal onderzoek wordt gedaan naar lichtvervuiling.

Het gebruik van kunstlicht in Nederland neemt nog steeds toe, terwijl het effect daarvan op ecosystemen onbekend is. Daarom wordt op veertig locaties bekeken wat lichtvervuiling doet met planten, nachtvlinders, amfibieën, broedvogels, vleermuizen en kleine zoogdieren. In het onderzoek zal een groot aantal vrijwilligers van de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna gegevens over wilde planten en dieren verzamelen. Vogeltrekstation is verantwoordelijk voor het vangen en ringen van vogels volgens de Constant Effort methode op de veertig onderzoekslocaties.

Van die veertig locaties zullen er tien met het gebruikelijke kunstlicht worden beschenen; op tien andere gaat het kunstlicht uit en op de laatste twintig locaties gebruiken de onderzoekers twee nieuwe typen natuurvriendelijk kunstlicht. Voor dit onderzoek zal Philips speciale verlichtingsvarianten ontwikkelen en testen  Philips en de NAM hebben al sinds 2007 ervaring op dit gebied met eigen onderzoek aan trekvogelvriendelijke  verlichting van offshoreplatforms.

Parallel hieraan lopen twee detailonderzoeken. Het eerste is gericht op nachtelijke ecologische processen waarbij het effect van het licht op nachtvlinders wordt onderzocht. Veranderingen in het voorkomen van deze vlinders zouden door veranderingen in rupsenvraat tot belangrijke wijzigingen in de begroeiing kunnen leiden. Het tweede detailonderzoek richt zich op voortplanting en lokale overleving van vogels. Hiermee worden de effecten van het kunstlicht op de broedbiologie van vogels in kaart gebracht. Voor dit onderdeel komt een deel van de gegevens van de Constant Effort Sites.

Het is voor het eerst dat onderzoek op deze schaal naar lichtvervuiling wordt uitgevoerd. Er is veel interesse bij provincies en landschapsbeheerders. De problematiek trekt ook belangstelling van luchtmachtbases. Hun kunstlicht kan ’s nachts vogels aantrekken, die kunnen botsen met vliegtuigen.