Groningen 6 juni 2014 - Bioloog Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ontvangt dit jaar een Spinozapremie en krijgt 2,5 miljoen euro, te besteden aan onderzoek naar keuze. De toekenning van de prijs is een enorme opsteker voor het onderzoek aan trekvogels als de lepelaar, de kanoet en de grutto dat Piersma al jarenlang met een grote groep enthousiaste studenten, promovendi en vrijwilligers uitvoert. Het geld zal worden ingezet om het onderzoek aan de drie kernsoorten de komende jaren voort te zetten en te investeren in het gebruik van kleine, lichte zenders en GPS-loggers. Het Vogeltrekstation feliciteert Theunis met deze fantastische vorm van erkenning.

De prijs is ook een enorme opsteker voor het ringonderzoek in bredere zin, en voor de grote schare ringers die aan het onderzoek van Piersma bijdragen. Denk daarbij aan het vele ringwerk aan grutto's en andere weidevogels, het ringwerk in de Waddenzee, maar ook┬á´╗┐bijvoorbeeld het werk van de wilsterflappers.

Met name het ringwerk aan weide- en wadvogels, soorten waarvoor Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid heeft, verdient ondersteuning van vrijwillige ringers. Alleen met die steun kunnen we een voldoende grote steekproef aan geringde en teruggevangen vogels van onze graslanden en wadplaten realiseren, en op die manier een vinger aan de pols houden van de vogelpopulaties die van deze biotopen gebruik maken.