Zaterdag 10 december vindt de Ringersdag plaats. Dit jaar zijn wij te gast bij de Gelderlandfabriek in Culemborg. 

Ringer van het jaar 2022
Tijdens de aankomende ringersdag willen we graag opnieuw een ringer in het zonnetje zetten met de stimulerings- en aanmoedigingsprijs ‘Ringer van het Jaar’. Stuur ons daarom graag nog deze maand je nominatie naar ringersvereniging@hotmail.com. De deadline voor inzendingen is 30 november.

Wat zijn ook alweer de spelregels?
We zijn op zoek naar een ringer die excelleert in bijvoorbeeld het verzamelen van wetenschappelijk waardevolle gegevens, kennisontwikkeling en innovaties, verslaglegging en publicatie van ringgegevens, het uitdragen van het ringwerk, scholing en opleiding, of anderszins een unieke bijdrage levert aan het ringwerk in Nederland. Alle amateurringers met een geldige ringmachtiging kunnen genomineerd worden. De prijs is niet bedoeld voor professionele instituutsringers, zittende bestuursleden van de Ringersvereniging en werknemers van het Vogeltrekstation. Iedereen kan een ringer nomineren, maar je kunt niet jezelf nomineren. Gebruik het bijgevoegde formulier om een ringer te nomineren. Nominaties worden beoordeeld door een commissie bestaande uit het hoofd van het Vogeltrekstation en een bestuurslid van de Ringersvereniging. De prijs bestaat uit een persoonlijke oorkonde, en een bedrag van €200, vrij te besteden in de webshop van het Vogeltrekstation ten behoeve van eigen ringprojecten.

Programma Ringersdag 2022!
Het programma start eerst voor leden van de Ringersvereniging.
09.15             Zaal open
09.30             Algemene Leden Vergadering.

Hierna start het algemene programma van de Ringersdag.
10.30             Inloop met koffie en thee
10.45             Opening                                                   Vincent van der Spek
10.50             Terugblik 2022                                         Henk van der Jeugd
11.30             Nachtelijke activiteiten van meeuwen     Jeroen Nienhuis
12.00             Wat vliegt daar (niet meer)?                    Ronald van Harxen en
                                                                                      Pascal Stroeken
12.20             Lunchpauze

13.20            Huidige stand onderzoek zoönose          Henk van der Jeugd
13.50            De boerenzwaluw                                    Jouke Altenburg
14.20            Wetenschap en film - een kijkje achter
                     de schermen bij natuurfilms                    Melchert Meijer
                                                                                      zu Schlochtern

14.50            Workshops
                     Aspirant-ringers begeleiden in                 Henk van der Jeugd
                     de nieuwe opleiding (mentorstatus)
                   
                     Steltlopers                                                Wim Fokker en
                                                                                      Thomas Lameris
                     
                     Project opzetten                                       Ringersvereniging
15.50            Afsluiting                                                   Vincent van der Spek en
                                                                                      Henk van der Jeugd

Bestellingen webshop
Als u nog ringen of andere ring attributen wilt bestellen in de webshop kan dit uiterlijk tot en met woensdag 7 december besteld worden. Graag bij de opmerkingen aangeven dat u dit op de Ringersdag wilt afhalen. 
Zoönose materiaal kan niet besteld worden voor de Ringersdag. 

Klik hier om u aan te melden voor de Ringersdag! 

 

 

Foto: N. van Nijen