Zaterdag 10 december vindt de Ringersdag plaats. Dit jaar zijn wij te gast bij de Gelderlandfabriek in Culemborg. 

Ringer van het jaar 2022
Tijdens de aankomende ringersdag willen we graag opnieuw een ringer in het zonnetje zetten met de stimulerings- en aanmoedigingsprijs ‘Ringer van het Jaar’. Stuur ons daarom graag nog deze maand je nominatie naar ringersvereniging@hotmail.com. De deadline voor inzendingen is 30 november.

Wat zijn ook alweer de spelregels?
We zijn op zoek naar een ringer die excelleert in bijvoorbeeld het verzamelen van wetenschappelijk waardevolle gegevens, kennisontwikkeling en innovaties, verslaglegging en publicatie van ringgegevens, het uitdragen van het ringwerk, scholing en opleiding, of anderszins een unieke bijdrage levert aan het ringwerk in Nederland. Alle amateurringers met een geldige ringmachtiging kunnen genomineerd worden. De prijs is niet bedoeld voor professionele instituutsringers, zittende bestuursleden van de Ringersvereniging en werknemers van het Vogeltrekstation. Iedereen kan een ringer nomineren, maar je kunt niet jezelf nomineren. Gebruik het bijgevoegde formulier om een ringer te nomineren. Nominaties worden beoordeeld door een commissie bestaande uit het hoofd van het Vogeltrekstation en een bestuurslid van de Ringersvereniging. De prijs bestaat uit een persoonlijke oorkonde, en een bedrag van €200, vrij te besteden in de webshop van het Vogeltrekstation ten behoeve van eigen ringprojecten.

Programma Ringersdag 2022!
Het programma start eerst voor leden van de Ringersvereniging.

09.15

Zaal open

09.30

Algemene Leden Vergadering.

Ringersvereniging

10.45

Opening

Vincent van der Spek

10.50

Terugblik 2022             

Henk van der Jeugd

11.30

Nachtelijke activiteiten van meeuwen

Jeroen Nienhuis

12.00

Wat vliegt daar (niet meer)?

Ronald van Harxen en Pascal Stroeken

12.20

Lunchpauze

13.20

Huidige stand onderzoek zoönose

Henk van der Jeugd

13.50

Boerenzwaluwen, je snapt ze pas als je ze doorhebt

Jouke Altenburg

14.20

Wetenschap en film - een kijkje achter
de schermen bij natuurfilms

Melchert Meijer zu Slochtern

14.50

Workshops

Mentor workshop

Project opzetten

Steltlopers

Henk van der Jeugd

Raymond Klaassen

Wim Fokker en Thomas Lameris

15.50

Afsluiting/Borrel

Henk van der Jeugd/ Vincent van der Spek

Bestellingen webshop
Als u nog ringen of andere ring attributen wilt bestellen in de webshop kan dit uiterlijk tot en met woensdag 7 december besteld worden. Graag bij de opmerkingen aangeven dat u dit op de Ringersdag wilt afhalen. 
Zoönose materiaal kan niet besteld worden voor de Ringersdag. 

 

 

Foto: N. van Nijen