Het programma voor de ‘Dag voor Nieuwe Ringers’ is nu bekend. Hieronder staat vermeld welke lezingen er gegeven gaan worden, en wat er verder op de planning staat. De nieuwe ringers vanaf 2011 zijn allemaal uitgenodigd en kunnen zich via het webformulier aanmelden voor deze dag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Duane van Hoogen

 
Programma 'Dag voor nieuwe ringers 2013'
Tijd Onderdeel  
09.30 Deuren open - ontvangst  

10.00

Opening – introductie Vogeltrekstation, vergunning en communicatie  Henk van der Jeugd
10.45 Projecten Vogeltrekstation (o.a. Ring-MUS/CES/RAS)  Pieter Coehoorn en Duane van  Hoogen
11.15 Griel  Murad Maas
11.30 Informatie over Ringersvereniging    Jan Staal (voorzitter RV)
11.45 Maken groepsfoto nieuwe ringers 2011-2013  Marten Tacoma
12.15 Lunchpauze  
13:00 ‘Rui als herkenning voor leeftijdsbepaling’   Henk van der Jeugd
13:30 ‘Huismussen staan er gekleurd op’    Stefan Sand
14:00 Afsluiting  Henk van der Jeugd
14:15 Borrel  
15:00 Einde programma