Krommenie / Wageningen 3 mei 2011 - In de Woudpolder bij Krommenie is de oudste grutto van Europa gevonden: bijna dertig jaar. Helaas is hij wel dood. Weidevogelbeschermer Henk de Vries uit Krommenie trof de vogel op 19 april in een greppel op het land van veehouder Wouda. Het ringnummer meldde hij bij het Vogeltrekstation in Wageningen. Daar bleek dat de grutto als kuiken was geringd door Jan van der Geld op 11 juli 1981 in het Wormer- en Jisperveld. De vogel is dus 29 jaar, 9 maanden en 8 dagen oud geworden. De op de foto afgebeelde Grutto is niet de oude grutto, maar een springlevende jonge grutto die een metalen ring krijgt. De foto is gemaakt door Astrid Kant.

Landschap Noord-Holland deed afgelopen dinsdag 3 mei in samenwerking met Vogeltrekstation een persbericht uitgaan over de vondst. Onder andere dagblad TROUW pikte het bericht op en schreef er een kort artikel over.

Het vorige record stond op 25 jaar en 17 dagen, de maximale leeftijd van de grutto is daarmee 5 jaar naar boven bijgesteld. Stef Waasdorp wees ons op een door hem afgelezen ring, naar aanleiding van dit artikel. Hij heeft op 16 maart 2010 een grutto met ring afgelezen welke op dat moment 25 jaar, 9 maand en 5 dagen oud was. Op dat moment dus de oudste grutto ooit. Dat steltlopers relatief oud kunnen worden is bekend, een grutto wordt gemiddeld 11 jaar. Uitschieters als deze zijn echter een zeldzaamheid.

Nederland is een belangrijk land voor de soort: twee derde van alle Europese grutto's broedt hier. Ondanks flinke investeringen en maatregelen om nesten te beschermen, neemt de populatie al jaren af. In de landbouw wordt steeds eerder gemaaid en wordt het waterpeil onnatuurlijk laag gehouden. Ook verstedelijking en een toename van roofdieren spelen een rol in de teruggang.

De grutto broedt van eind april tot begin juni. In jaren met een extreem droog voorjaar, zoals nu, komt een deel van de populatie echter niet aan broeden toe. Grutto's leven van regenwormen, emelten en andere kleine diertjes die op of in de bodem leven. Door het warme weer is de bodem echter zo droog geworden, dat al dat voedsel diep in de bodem is weggekropen.

Het ringen van grutto's is van groot belang; het levert waardevolle informatie op over trek, dispersie, broedsucces en overleving. Gegevens die gebruikt kunnen worden om de knelpunten in de levenscyclus van de grutto in kaart te brengen. Met die kennis kunnen we de Nederlandse gruttopopulatie beter beschermen.

Get the Flash Playerto see this player.