2016 was hét Jaar van de kievit, maar ook in 2017 gaan enkele ringers door met het ringen en volgen van de kieviten en hun kuikens. Gelukkig maar, want op 25 februari werd er al een kievit gefotografeerd die vorig jaar door Martin van de Reep is geringd in één van de Jaar van de kievit–gebieden. Deze werd toen geringd met codevlag V-U (zie foto).

Ringers Jan Wouters en Jan Staal hebben tijdens de Jaaravond Weidevogelbescherming 2017 in het Provinciehuis van Noord Brabant de oorkonde voor ‘initiatief van het jaar’ ontvangen voor hun ringwerk tijdens het Jaar van de kievit. “Daarmee hebben de ontvangers van deze oorkonde in hoge mate bijgedragen aan meer inzicht in de bescherming van de kievit. Een actie die zich onderscheidt van alle andere inspanningen voor de Brabantse weide- en akkervogels.” Gelukkig gaan zij ook komend jaar door met hun onderzoek naar de overleving van kievitkuikens.

Ook in 2017 wordt er weer extra onderzoek gedaan naar de overleving van jonge kievitkuikens, door ze in de eerste weken van hun leven intensief te volgen. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom veel kievitkuikens niet overleven. Dit onderzoek wordt gedaan in verschillende gepaarde gebieden in Nederland. Het jaar van de kievit wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogeltrekstation en LandschappenNL.

Als u komend jaar een kievit of kievitkuiken met codevlag afleest dat vorig jaar of dit jaar is geringd, dan kunt u deze doorgeven aan t.vandevoorde@nioo.knaw.nl