Voor iedereen die geïnteresseerd is in vogelonderzoek, organiseert de NOU dit tweedaagse congres, van vrijdagavond 17 t/m zondag 19 februari in De Biotoop in Haren. Op dit congres hoor je inspirerende verhalen over vogels van bevlogen onderzoekers. Er zijn ook workshops waarin je actief bezig kunt zijn en je onderzoeksvaardigheden kan leren en uitwisselen. En er is tijd om bij te praten met andere vogelaars en zo ideeën en waarnemingen met elkaar te delen. Dit congres wil een platform bieden aan de grote diversiteit aan vogelonderzoekers die Nederland rijk is: van amateurs tot professionals. Ook studenten zijn van harte welkom, en kunnen hier ’s avonds aan de bar hun netwerk binnen vogelend Nederland uitbreiden. De NOU congressen, bijna jaarlijks georganiseerd sinds 2015, vormen bij uitstek een plaats waar ook ringers hun resultaten en verhalen delen. Vogeltrekstation beveelt het congres van harte aan!

Verhalen
Twee eminente onderzoekers geven grote overzichtsverhalen over hun jarenlange onderzoek in Afrika. Leo Zwarts doorkruiste de Sahel gedurende twee decennia, en onderzocht hoe Europese trekvogels gebruik maken van dit droge overwinteringsgebied. Waar zitten de grote aantallen, van welke bomen zijn zij afhankelijk en hoeveel van deze trekvogels zijn we kwijtgeraakt? Jan Veen heeft vele jaren juist aan de kusten van West-Afrika gekeken hoe het de water- en zeevogels vergaat die hier in grote kolonies broeden. Hij geeft een overzicht van dit werk, waarbij ook vogels gezenderd werden om hun terreingebruik te kunnen bestuderen.
We bieden iedereen de mogelijkheid om op dit congres zijn/haar onderzoek te presenteren, en dit mag heel basaal (en nog groen) tot volledig uitgewerkt onderzoek zijn. Ook studenten mogen hier hun onderzoek presenteren.

Workshops
Onderzoek doen vergt training en overleg. Daarom bieden we een aantal workshops aan. Elke ochtend zal er rond het congresgebouw geringd worden, waardoor je de mogelijkheid krijgt om vogels in de hand te hebben, en zo kenmerken te zien die je anders moeilijk te zien krijgt. We hebben ook workshops over o.a. geluiden, over nestkastonderzoek, en er zal een excursie plaatsvinden.

Meldt je aan
De kosten voor het congres zijn zo laag mogelijk gehouden: voor studenten/scholieren is dit 60€ (en 50€ als jeugdlid van de NOU), wat inclusief lunches (za-zo) en diner (za) is. Een gratis slaapplaats voor studenten/scholieren die een slaapzak meenemen kan worden geregeld.
Een link voor opgave is te vinden op www.nou.nu