Wageningen 25 februari 2011 - Vandaag is Vogeltrekstation officieel gestart met een nieuw project: ring-MUS. Ring-MUS is een monitoring programma speciaal gericht op het verkrijgen van demografische gegevens van vogels uit het stedelijk milieu. Binnen het project worden gegevens verzameld over reproductie, overleving en conditie van vogels van het stedelijk milieu middels het vangen en ringen van vogels. Daarnaast biedt ring-MUS uitstekende mogelijkheden om nieuwe ringers op te leiden. Ring-MUS is mede mogelijkgemaakt dankzij financiële steun van Vogelbescherming Nederland.

Voor veel vogelsoorten vormt het stedelijk gebied een belangrijk habitat waar grote aantallen broedvogels en overwinterende vogels voorkomen. Een aantal vogelsoorten komt zelfs vrijwel uitsluitend voor in het stedelijk gebied. De recent door Vogelbescherming Nederland uitgebrachte stadsvogelbalans laat zien dat de vogels van het stedelijk gebied er niet altijd even goed voorstaan. Zeven van de ruim 50 stadsvogels staan op de landelijke rode lijst. Bijna een kwart van alle stadvogelsoorten vertoont een matige of sterke afnemende trend tussen 1999 en 2008.

Demografische gegevens (gegevens over sterfte, reproductie, immigratie en emigratie) kunnen helpen bij het opsporen van de oorzaken en het inschatten van risico’s. Demografische gegevens van vogels worden in Nederland verzameld door het Vogeltrekstation middels speciaal daarvoor in het leven geroepen projecten: CES en RAS. De vogels van het stedelijk gebied vallen binnen de gangbare projecten echter buiten de boot. Het stedelijk milieu leent zich niet voor de geavanceerde monitoringprojecten, en vogelaars zijn nu eenmaal liever actief in de natuur dan in de stad. Toch is dat niet helemaal terecht, de stad biedt veel voordelen en zeker ook veel verrassingen op ornithologisch gebied.

Vogeltrekstation heeft daarom gezocht naar een eenvoudiger en laagdrempelig project om de demografie van vogels van het stedelijk gebied te gaan meten: ring-MUS. Anders dan de naam doet vermoeden richt het project zich op alle soorten die we in het stedelijk milieu tegenkomen, en dus niet alleen op Huismussen of Ringmussen! Ring-MUS sluit aan bij het Meetnet Urbane Soorten (MUS) van SOVON, en is daarvan de variant voor ringers. Vandaar de naam ring-MUS. Interesse? Lees de handleiding!

De eerste 30 vergunningen voor ring-MUS projecten op diverse plaatsen in het land zijn vandaag verstuurd. Binnen ring-MUS is er extra aandacht voor Huismussen: deze worden van kleine kleurringetjes voorzien zodat de vogels gemakkeljk gevolgd kunnen worden. Maar liefst 50.000 kleurringen zijn de afgelopen week gesorteerd en in handige setjes verpakt door een team van enthousiaste vrijwilligers.