Leiden 1 juli 2011 - De afgelopen dagen zijn door Wouter Teunissen en Roelant Jonker in totaal 7 halsbandparkieten geringd tijdens vangpogingen voor het ring-Mus project in Leiden. Het betreft de eerste halsbandparkieten binnen dit stadsproject en het gaat om vogels van de neozoone Nederlandse populatie. Buiten deze vangsten zijn er tot nog toe slechts 30 andere Halsbandparkieten in Nederland geringd, vooral asielvogels en nestjongen. Dit is opmerkelijk, aangezien de opkomst en vestiging van de parkieten niet zonder discussie verloopt. Hoewel er veel onderzoek aan Halsbandparkieten en hun concurrentiepositie wordt verricht, zijn ze nooit systematisch gevangen en geringd. Roelant Jonker hoopt de opgedane kennis te kunnen gebruiken voor zijn promotieonderzoek naar stadspapegaaien. Geringde Nederlandse halsbandparkieten staan centraal in deze studie. De getoonde foto's zijn gemaakt door de auteurs.

Binnen de Randstad is de halsbandparkiet in 40 jaar tijd een algemene vogelsoort geworden. In iedere woonkern is de soort te vinden en de populaties zijn aanzienlijk. Halsbandparkieten slapen op gezamenlijke slaapplaatsen waar tot wel 5000 exemplaren samenkomen. Bij recente, gelijktijdig uitgevoerde tellingen in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem zijn gezamenlijk bijna 10.000 vogels geteld. De soort lijkt zich dan ook definitief in Nederland te hebben gevestigd. Het ring-Mus project is een samenwerking tussen het Vogeltrekstation en Vogelbescherming Nederland. Het project richt zich op stadsvogels, vooral op de oorzaken van de voor- of achteruitgang van soorten in het stedelijk milieu. Ringonderzoek kan een belangrijke extra bijdrage leveren aan de kennis over vogels in de stad.

 

De vogels worden met een speciale, extra lage, 7mm ring geringd waardoor beschadiging van de zeer korte poten voorkomen wordt.

De halsbandparkieten zijn geringd met speciaal ontworpen ringen. Deze zijn extra laag en van roestvrij staal. Ze worden gebruikt omdat de vogels een erg korte tarsus hebben. De hoge ringen verwonden de vogels, ze snijden in de poten van de parkieten. De ringen lijken enigszins op kweekringen uit de avicultuur, maar hebben een inscriptie met Arnhem VT Holland en een cijfercombinatie van 7 symbolen. Het blijkt dat deze ringen met een goede camera of telescoop ook in de tuin weer zijn af te lezen. Omdat de parkieten veel in de omgeving van huizen foerageren, roepen wij op, om goed te letten op geringde halsbandparkieten en deze via griel door te geven. Bij voorkeur voorzien van foto’s van de ringen.

Ohh, en ja, … ze bijten!

Roelant Jonker en Wouter Teunissen