Culemborg 24 mei 2013 - Het onderzoek naar vogeltrek met geolocators blijft spectaculaire resultaten opleveren. Zeven noordse sterns die broeden in de Eemshaven, zijn op hun trek gevolgd met behulp van geolocators. De vogels vlogen via de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan naar de Zuidpool. Twee individuen vlogen hierbij via zuid-Australië en één zelfs via Nieuw Zeeland helemaal naar Wilkes Land in Oost Antarctica.

Het onderzoek werd uitgevoerd door  ringer Derick Hiemstra en onderzoekers Ruben Fijn en Jan van der Winden van Bureau Waardenburg. Tot nu toe was er alleen kennis over trekroutes van Noordse sterns die in Groenland broeden. Deze vogels vlogen voornamelijk naar de Weddell Zee in het westelijk deel van Antarctica. De vogels uit de Eemshaven bleken dus naar een heel ander gebied te gaan. Terugmeldingen van in Nederland geringde noordse sterns komen met name uit Zuid Afrika. Het nieuwe onderzoek wijst uit dat dat nog lang niet het eindpunt is van hun reis. De 'magnificent seven' legden, inclusief de terugreis, elk een afstand van maar liefst 90.000 km af. Daarmee is dit de tot nu toe langst bekende afstand die een vogel op zijn reis van broedgebied naar overwinteringsgebied en terug binnen één jaar aflegt.

Wilt u meer lezen over het onderzoek, lees dan de samenvatting van het artikel dat is verschenen in vakblad Ardea. U kunt daarvoor ook terecht op de website van Ardea.