Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze nieuwe maatregelen perken het vangen en ringen van wilde vogels ten behoeve van onderzoek in Nederland verder in. Dit is nog geen aanleiding het ringwerk volledig stil te leggen, maar we roepen met klem op de volgende maatregelen in acht te nemen:

1. Werk zoveel mogelijk ALLEEN. Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming van meer dan 3 personen verboden is. Daarom dienen alle ringactiviteiten beperkt te worden tot maximaal 3 personen. Pas de netlengte aan op een kleinere bezetting. 

2. Als het toch nodig is samen te ringen, houd dan tijdens ringwerkzaamheden met maximaal 3 personen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Beperk ringwerk met 2 of 3 personen tot het hoogstnodige: CES en Zoönose hebben dit voorjaar prioritiet, ander werk kan wachten. 

3. Alle bijeenkomsten -zonder ondergrens aan het aantal deelnemers- zijn verboden tot 1 juni.

4. Er zal streng gehandhaafd worden, houdt je aan deze regels. Kun je een CES locatie niet verantwoord draaien met maximaal 3 personen, blijf dan voorlopig thuis. Bij twijfel: blijf thuis!

Vogeltrekstation is de komende weken gesloten. We werken thuis en zijn per email bereikbaar. We streven er naar de webwinkel voorlopig open te houden en ook zoonosematerialen te blijven verzenden. Dit gebeurt 1 keer per week op donderdag.

Naast de bovenstaande, nieuwe maatregelen blijven onderstaande regels van kracht:
1. Ga niet ringen als je hoest, niest, keelpijn hebt of koorts hebt
2. Gelast excursies en andere groepsactiviteiten op de ringlocatie af
3. Ga niet op bezoek bij collega's op andere ringlocaties
4. Als je samen ringt, werk dan buiten, en houd 1,5 meter afstand van elkaar
5. Wanneer je jezelf tot een kwetsbare groep mensen rekent, schort je ringwerk dan op en blijf thuis, of werk alleen als het werk dat toelaat
6. Wees begripvol en respecteer elkaars standpunten, maar stel het ringwerk nooit boven de richtlijnen en gebruik je gezond verstand.

Een aantal geplande (certificerings)bijeenkomsten is inmiddels afgelast. Als er meer bijeenkomsten worden afgelast krijgen deelnemers daarvan persoonlijk bericht, en staat dit ook in de agenda op onze website.