Er worden momenteel enorme aantallen dode en verzwakte zeekoeten gevonden langs onze stranden. De oorzaak van de massale sterfte is nog onbekend en wordt onderzocht door Imares. Het is van het grootste belang dat de zeekoeten die nu worden gevonden worden gecontroleerd op de aanwezigheid van ringen. De zeekoeten die op de Noordzee overwinteren zijn afkomstig uit grote kolonies langs de kusten van Groot-Brittannië en Noorwegen waar jaarlijks vele duizenden vogels worden geringd. Het rapporteren van geringde zeekoeten geeft ons inzicht in de herkomst en de leeftijd van de betrokken vogels en die informatie kan bijdragen aan het vinden van de oorzaken van de sterfte. 

Het melden van een geringde vogel kan direct in GRIEL. Maar het is ook mogelijk een email te sturen of te bellen:
0317 - 473 465. Elke ring telt!