Ede, 30 november 2013 - Boerenzwaluw-onderzoeker Bennie van den Brink is op de Landelijke Dag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor de jarenlange bijdrage die Bennie heeft geleverd aan het ringonderzoek aan vogels, en met name voor zijn werk aan boerenzwaluwen.

Gedurende de 43 jaar die Bennie actief is als ringer is hij gegroeid tot nationaal en internationaal gelouwerd expert en beschermer van de boerenzwaluw, de ‘ambassadeur van het boerenerf’. Bennie heeft met zijn werk een grote bijdrage geleverd aan onze kennis over de boerenzwaluw, en met name over het wel en wee van deze vogels in de gebieden waar ze een groot deel van hun leven doorbrengen, maar waarover zeer weinig bekend was: de Afrikaanse overwinteringsgebieden.

Als actief vogelringer heeft Bennie met zijn ringwerk en zijn grote kennis ook op allerlei andere vlakken een belangrijke bijdrage geleverd, en zijn kennis en kunde altijd met anderen gedeeld. Als technisch instructeur heeft hij geen certificeringsbijeenkomst gemist, en Bennie heeft veel nieuwe ringers opgeleid en begeleid, en speelt daarmee een belangrijke rol bij het levend houden van het ambacht van vogelringer.

In 2011 nam Bennie het initiatief voor een onderzoek naar de trek en overwintering van boerenzwaluwen met behulp van lichtloggers. Het onderzoek werd meteen financieel gesteund door Vogelbescherming en Vogeltrekstation droeg zorg voor de praktische uitvoering. Na twee jaar heeft het project al tot prachtige resultaten geleid.

Vogeltrekstation is Bennie buitengewoon erkentelijk voor zijn werk, zijn toewijding en de enorme bijdrage die hij levert om het vogels ringen in Nederland in stand te houden en richting te geven.