Al behoort de Spreeuw tot één van de meest algemene soorten ter wereld, in Nederland neemt deze soort sterk in aantal af. Wat precies de oorzaken van deze achteruitgang zijn is nog niet bekend. Mede daarom is 2014 uitgeroepen tot het jaar van de Spreeuw door Vogelbescherming Nederland en Sovon. In het kader van het jaar van de spreeuw zijn er 100 nestkasten met camera over Nederland verdeeld. De spreeuwen van deze kasten worden geringd met een metalen ring en een donkergroene kleurring. De spreeuwen krijgen deze kleurringen omdat ze dan niet teruggevangen hoeven te worden maar ook van een afstand zijn af te lezen. We hopen zo meer over de overleving en het terreingebruik van jonge spreeuwen te leren. Op onze website kunt u via deze link meer informatie vinden over het Jaar van de Spreeuw en tevens ook afgelezen spreeuwen melden.