Het aantal Koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies is niet bekend. Daarom hebben Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming 2017 uitgeroepen tot het jaar van de koekoek. Ook ringers aangesloten bij het Vogeltrekstation kunnen een steentje bijdragen op zoek naar de grootste kennishiaten. Koekoeken worden namelijk maar weinig gevangen en geringd. Het gebrek aan gegevens belemmert demografische analyses, maar eigenlijk weten we nog zo weinig van deze prachtige vogels dat elke vangst waarbij een standaard protocol wordt gevolgd t.a.v. biometrie en rui, bijdraagt aan onze kennis. Bovendien levert het vangen en ringen van koekoeken op een vaste locatie gedurende het broedseizoen waardevolle informatie op over het aantal individuele vogels dat in een gebied actief is.

Ringers die bij willen dragen wordt gevraagd op één of meer vaste locaties koekoeken te vangen en te ringen gedurende de periode half april - half juni. Als je je opgeeft ontvang je specifieke informatie van koekoek-experts Raymond Klaassen en Lyndon Kearsley over hoe je te werk kunt gaan. Let op: Alléén ringers met bevoegdheid voor en ruime ervaring met het gebruik van mistnetten kunnen meedoen, en VT bepaalt of je mee kunt doen. Durf je de uitdaging aan? Stuur dan een email om je op te geven.