Beek-Ubbergen 28 maart 2011 - Elk moment kunnen de Boerenzwaluwen uit hun overwinteringsgebieden in Afrika terugkeren in de Nederlandse broedstallen en -schuren. Daarom gaat het Jaar van de Boerenzwaluw van Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland nu dan echt live van start. Vogeltrekstation draagt ook bij. In het Jaar van de Boerenzwaluw wordt een jaar lang extra aandacht aan deze Rode Lijst-soort besteed. De Boerenzwaluw is in aantal behoorlijk achteruit gegaan en kan daarom alle extra steun hard gebruiken.

Behouden voor de toekomst
Ondanks dat de Boerenzwaluw nog steeds vrij talrijk is, zijn de aantallen ten opzichte van de jaren ‘70 met minstens 50 tot 75% afgenomen. In dit jaar van de Boerenzwaluw proberen Vogelbescherming en SOVON met hulp van zoveel mogelijk vrijwilligers meer informatie te verzamelen over de boerenzwaluwen. Dat gebeurt door o.a. eenmalige nesttellingen, onderzoek en praktijkdagen. Hoe meer informatie er beschikbaar komt, hoe beter de boerenzwaluw voor toekomstige generaties behouden kan blijven. Een prachtige poster die laat zien hoe een boerenzwaluwvriendelijk erf eruit ziet kan gratis worden aangevraagd.

Vogeltrekstation draagt ook haar steentje bij. Ringers kunnen meedoen aan het onderzoek door nestjongen van boerenzwaluwen te gaan ringen of een RAS project te starten.

Meer weten?
Op www.jaarvandeboerenzwaluw.nl staat alle informatie over dit bijzondere jaar op een rij en is precies te lezen wat er allemaal gedaan wordt in dit speciale boerenzwaluwjaar. Ook kan iedereen zich daar opgeven als vrijwilliger bij één van de onderzoeken. Tel mee, en bescherm de Boerenzwaluw! De Boerenzwaluw is ook te volgen op www.beleefdelente.nl.