De afgelopen dagen is hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij meerdere wilde watervogels in Hongarije, Polen en Duitsland. Ook werd een kalkoenbedrijf in Hongarije getroffen. Het H5N8 virus zorgde bijna precies twee jaar geleden voor veel schade en onrust in Nederland. Vijf bedrijven werden getroffen en een algehele 'stand-still' volgde, waarbij ook het ringonderzoek aan vogels vrijwel geheel werd stilgelegd. Bij intensieve bemonstering direct volgend op de uitbraken in 2014 werd het virus door medewerkers van het NIOO-KNAW bij drie smienten aangetoffen. Vervolgonderzoek leerde dat 15% van de smienten tijdens de uitbraak met het vrus in contact bleken te zijn geweest. Na de uitbraak zakte dit percentage tot 8% (Poen et al 2016).

Gisteren werd H5N8 vastgesteld bij de plaats Plön in Sleswig-Holstein, waar tenminste 100 wilde vogels, met name kuifeenden, stierven aan het virus. Plön ligt hemelsbreed 235 kilometer van de Nederlandse grens. We houden de berichtgeving nauwlettend in de gaten. De foto toont het opruimen van wilde vogels aan de oevers van de Grosser Plöner See (foto: Deutschen Presse-Agentur). Inmiddels is in Nederland door staatssecretaris van Dam de ophokplicht ingesteld. Deze geldt niet voor hobbyvogels.