Wageningen/ Nijmegen 15 november 2012 - Nadat opmerkzame ringers diverse fouten hadden ontdekt in de GRIEL-database met gegevens over geringde en teruggemelde vogels, is besloten de gehele database aan een grondige review bloot te stellen. De review is uitgevoerd door Jeroen Nienhuis en Dirk Zoetebier van Sovon Vogelonderzoek Nederland, beide kritisch GRIEL-gebruiker en ICT-expert. In de review is de gehele conversie van de oude POOT-database opnieuw uitgevoerd en is het resultaat van deze nieuwe conversie vergeleken met de GRIEL database zoals die er kort na de oorspronkelijke conversie uitzag.

In totaal werden in 11 miljoen waarden afwijkingen geconstateerd op een totaal van circa 240 miljoen. Een aantal van deze fouten heeft de kwaliteit van de gegevens aangetast. Gelukkig was een deel daarvan al hersteld voor aanvang van de review. De geconstateerde fouten zijn deels het gevolg van fouten en omissies in de EURING-conversiehandleiding, en van slordigheden en een slechte controle van de eerste conversie. Naast conversiefouten werden ook invoerfouten in de oude POOT-database ontdekt en worden aanbevelingen gedaan voor verdere verbetering van de database.

Het herstellen van de fouten is relatief eenvoudig, waarna de inhoudelijke kwaliteit van de GRIEL-database beter is dan die van de oude database, aldus Sovon. Lees het hele rapport.

Vogeltrekstation is blij dat nu de onderste steen is bovengehaald en de kwaliteit van de database kan worden verbeterd. De door Sovon uitgevoerde conversie vormt de basis voor het herstel van de GRIEL-database. De herstelwerkzaamheden zijn al begonnen en zullen voor het einde van het jaar afgerond zijn.