Wageningen / Den Haag 30 december 2014 - Het vangverbod op vogels alsmede het jachtverbod en een aantal andere beperkende maatregelen is sinds 30 december 2014 niet langer van kracht.