Als u uw verzoek tot verlenging van de machtiging heeft gedaan, dan heeft u het misschien al gezien: Gedragscode vogels ringen V1.2 heeft onlangs de eerste versie van de Gedragscode vervangen. Ook is sinds deze week het aanvraagformulier voor aspirant-ringers vernieuwd, evenals alle informatievoorziening over de opleiding.

Gedragscode

Toen in maart 2018 de eerste Gedragscode werd gepubliceerd kwamen daar reacties op, de een wat vriendelijker dan de ander. Er zat ook heel goed doordachte en constructieve feedback tussen, en die heeft Vogeltrekstation gebruikt om wijzigingen aan te brengen en een tweede versie te publiceren. Er zijn negen artikelen aangepast, drie nieuwe zijn toegevoegd en één artikel is (tijdelijk) verwijderd. Een lijst van de betreffende artikelen staat onderaan dit nieuwsbericht.

We gaan niet in detail over elk punt, maar willen wel een paar veranderingen aandacht geven. Er is informatie opgenomen over het gebruik van lokvogels in nieuw artikel 1.11, en het gebruik van lokgeluid is nu uitgebreider toegelicht in artikel 2.4. In artikel 2.1 is toegevoegd dat het ringen van incidentele bijvangst toegestaan is, naast de soorten die vermeld worden op de machtiging. Aan artikel 3.5 is een extra situatie toegevoegd in welke een ringer een metalen ring mag vervangen, en in nieuw artikel 3.9 wordt verzocht om RVS ringen te gebruiken bij langlevende vogels en watervogels. Hygiëne ten aanzien van voorkomen van ziektes is ook nieuw opgenomen in de Gedragscode in artikel 4.11. Ten slotte is artikel 5.1 tijdelijk geschrapt, omdat er werd verwezen naar een protocol dat nog niet beschikbaar is.

Opleiding

Alle teksten onder Aspirant-ringer zijn vernieuwd. Inhoudelijk is alles doorgelopen en de pagina's zijn opnieuw ingedeeld. Hopelijk kan iedere geïnteresseerde nu beter zijn of haar weg vinden in alles wat met de opleiding te maken heeft, want het is nu eenmaal veel informatie.

Naast de informatievoorziening, is ook het aspirant-ringer aanmeldformulier op de schop gegaan. Naar aanleiding van feedback van ringers en een overleg met de PWC is er besloten om in het formulier minder te vragen over onderzoek en toekomstplannen. Er staat nog steeds wel een toekomstvraag in, want we willen een visie zien, maar we vragen niet meer om details of concrete plannen.

Het blijft een lang formulier, want er komt nu eenmaal veel kijken bij het vormgeven van een opleiding. Het webformulier is daarom nog steeds over meerdere pagina's verdeeld zodat u niet heel veel antwoorden kwijt bent als u de pagina per ongeluk sluit. Om het gehele aanvraagformulier in één keer in te zien, kunt u een PDF van het formulier downloaden.

Veranderingen in de Gedragscode

Aangepast:

 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.5
 • 1.9
 • 2.1
 • 2.4
 • 3.5
 • 4.5

Nieuw:

 • 1.11
 • 3.9
 • 4.11

Tijdelijk geschrapt:

 • 5.1