Wageningen 3 oktober 2014 - Voor het eerst in haar lange bestaansgeschiedenis organiseert de NOU een meerdaags congres voor en door Nederlandse ornithologen. Tellers, ringers, professionele onderzoekers, amateurs, beschermers; De NOU nodigt iedereen die meer doet of wil doen dan alleen maar naar vogels kijken van harte uit om mee te doen! Vogeltrekstation ondersteunt dit initiatief van harte.

Het congres vindt plaats van vrijdagavond 30 januari t/m zondag 1 februari 2015 in het Voormalig Biologisch Centrum, Kerklaan 30 9750 AA Haren (bij Groningen). Download flyer

Tijdens dit congres kan iedereen zijn/haar onderzoek presenteren in korte lezingen, en worden er workshops georganiseerd gericht op het doen van vogelonderzoek. Daarnaast zal er genoeg mogelijkheid geboden worden voor informele discussies en het vormen van nieuwe ideeën en samenwerking. Het vogelonderzoek in Nederland zal in de volle breedte de revue passeren.Er wordt naar gestreefd om van dit congres een jaarlijks terugkerend spektakel te maken. Lees de aankondiging met voorlopig programma.

Voor ringers is dit een uitgelezen mogelijkheid om andere vogelonderzoekers en collega ringers te onmoeten en na te denken hoe je meer kunt doen met je verzamelde gegevens. Je kunt je direct aanmelden!