Om het ringwerk tijdens de coronapandemie veilig en goed uit te kunnen voeren hebben Vogelrekstation en de Ringersvereniging een coronaprotocol opgesteld. In dit protocol vertalen we de richtlijnen van het RIVM naar de realiteit van ons ringwerk in de openbare ruimte. Het protocol biedt heldere regels om het ringwerk veilig en goed uit kunnen voeren. Daarbij streven we enerzijds naar maximnale veiligheid voor de bij Vogeltrekstation aangesloten (aspirant-)ringers, anderzijds naar een werkwijze die het mogelijk maakt belangrijke gegevens binnen de demografische meetnetten (CES, RAS, ring-MUS), op Vogelringstations, en bij de OH-PACT-surveillance te verzamelen zonder dat het welzijn van de vogels in gevaar wordt gebracht. Uitgangspunt blijft dat er gewerkt wordt met maximaal twee personen, maar dat er ruimte is voor maximaal vier personen waar nodig mits aan een aantal strikte voorwaarden wordt voldaan die duidelijk in het protocol worden omschreven. Het protocol is opgesteld in samenspraak met een jurist van de KNAW. Bekijk of download het coronaprotocol

Een coronaprotocol heeft geen jurisdische status. Het protocol is opgesteld binnen de kaders die de richtlijnen van de RIVM bieden, maar is geen vrijbrief om de landelijke coronaregels te overtreden. Handhavers hoeven geen rekening te houden met het protocol. Meer uitleg over coronaprotocolen vindt u op:  https://www.mijncoronaprotocol.nl/over-ons/

In uw ringmachtiging of aspirant-ringer verklaring is een extra voorwaarde opgenomen waarmee u aangeeft dat u van het coronaprotocol kennis heeft genomen en dat u zich er aan houdt. Zorg daarom dat u een nieuwe versie van uw machtiging of verklaring download in GRIEL