Op 26 juni heeft het kabinet de meeste coronamaatregelen versoepeld. De maximale groepsgrootte en het groepsvormingsverbod zijn per die datum vervallen. Dit houdt in dat het weer mogelijk is om met meer dan 4 personen in groepsverband ergens heen te gaan of iets te ondernemen. Dit geldt voor alle locaties, binnen en buiten, en in de auto. 

Voor het ringwerk betekent dat dat ringen met meer personen weer mogelijk is. Er is geen restrictie op de groepsgrootte bij ringwerk en bezoek aan andere ringlocaties is ook weer mogelijk. De basisregels blijven echter gelden: houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, denk aan de hygiene, en wees voorzichtig als u tot een risicocogroep behoort. Respecteer daarbij de mening van uw collega's. Het coronaprotocol van het Vogelrekstation is op dit moment niet langer maatgevend, maar biedt wel goede handvatten voor het veilig uitvoeren van het ringwerk. We kunnen helaas niet uitsluiten dat het coronaportocol later dit jaar opnieuw, eventueel in gewijzigde vorm van kracht zal worden.