Nijmegen, 28 februari 2014 - Het Vogeltrekstation gaat binnen het Centre for Avian Population Studies (CAPS) met vier andere partijen onderzoek doen naar de populatiedynamica van vogels. Op 13 februari hebben Sovon Vogelonderzoek Nederland, het Vogeltrekstation, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), de Radboud Universiteit Nijmegen en Vogelbescherming Nederland hiertoe een intentieverklaring ondertekend.

In het CAPS werken de vijf partijen samen om de oorzaken van aantalsveranderingen in vogelpopulaties te begrijpen, zodat onderbouwde beheermaatregelen kunnen worden getroffen. Deze veranderingen kunnen zowel neergaande trends (waarom verdwijnen soorten of moeten ze op een Rode Lijst worden geplaatst?), als opgaande trends (waarom groeien sommige populaties uit tot het niveau van overlast?) betreffen. Kort samengevat: tel- en ringgegevens worden gezamenlijk ingezet om populatiemodellen te voeden, om daarmee vragen op het gebied van vogelpopulaties te kunnen beantwoorden.

Momenteel wordt hard gewerkt aan een website voor het CAPS, waar informatie over de samenwerking en haar resultaten te vinden zal zijn.