Vanaf 1 december kunnen geïnteresseerde aspirant-ringers zich weer bij het Vogeltrekstation aanmelden voor een opleiding tot ringer. Na toesturen en beoordeling van de opleidings- en ringplannen kunnen toegelaten aspirant-ringers van start in de vernieuwde opleiding.

De 650 ringers die zijn aangesloten bij het Vogeltrekstation geven vorm aan het ringwerk in Nederland. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor wetenschap, en van daaruit mede voor beleid en bescherming. Om een goede bruikbaarheid van de gegevens en het welzijn van de vogels te kunnen waarborgen is het van het grootste belang dat de kwaliteit van dat ringwerk zo hoog mogelijk is. Hoewel de afgelopen jaren al de nodige stappen in de goede richting zijn gezet viel er nog veel te verbeteren aan de opleiding en certificering van ringers. Op basis van het door de Ringersvereniging samengestelde ‘ADVIES Opleidings- en certificeringsregeling voor ringers’ heeft het Vogeltrekstation de opleiding van nieuwe aspirant-ringers en de aanvraag van nieuwe projecten vernieuwd. De komende jaren zal ook de certificeringscyclus vernieuwd worden.

Meer informatie over de nieuwe opleiding, het aanmelden van geïnteresseerde aspirant-ringers, hoe u mentor kunt worden, en over de aanvraag van nieuwe onderzoeksprojecten is te vinden via de pagina 'Ringers' in het hoofdmenu.

Tijdens de ringersdag op 16 December 2017 organiseren we de workshop: 'Aspirant-ringers begeleiden in de nieuwe opleiding'. Als u aan de genoemde voorwaarden voldoet, dan geeft het bijwonen van deze workshop u de 'Mentorstatus'. 

Via deze link kunt u zich opgeven voor de Ringersdag en de betreffende workshop.