Woensdag 6 mei heeft het kabinet de maatregelen rondom de aanpak van het coronavirus versoepeld. Er gaat stapsgewijs meer ruimte komen. Voor ringwerkzaamheden betekent dit dat het harde maximum van drie ringers tegelijk op een locatie nu is opgeheven. Ga hier verstandig mee om: kom niet met meer ringers samen dan noodzakelijk is voor de werkzaamheden en stem het af met de terreineigenaar. Niet essentiële bezoeken van derden zijn nog steeds niet zijn toegestaan. Bezoek aan andere ringplekken is mogelijk, mits noodzakelijk. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft echter belangrijk. De volgende regels voor ringers zijn nu van kracht:

1. Werk zoveel mogelijk met een kleine bezetting en maak de groep niet groter dan noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.

2. Houd tijdens ringwerkzaamheden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.

3. Bezoek aan een andere ringlocatie dan je eigen is toegestaan, maar alleen als daar een noodzaak toe is.

kijk voor de nieuwe landelijke maatregelen per 11 mei hier.

verwachting per 1 juni en verder:

1. Er wordt een voorstel ontwikkeld voor de praktische uitvoering van ringexamens. Dit voorstel wordt zo spoedig mogelijk in de praktijk getoetst en voorgelegd ter beoordeling aan de overheid.

2. Certificeringsbijeenkomsten kunnen op zijn vroegst per 1 september worden georganiseerd. Er worden dan aanvullende richtlijnen voor het verloop van deze bijeenkomsten opgesteld. Individuele certificeringen worden op eenzelfde manier behandeld als examens (zie boven). 

Vogeltrekstation is nog altijd gesloten. We werken thuis en zijn per email bereikbaar. De webwinkel blijft open en ook zoönosematerialen worden verzonden. Dit gebeurt 1 keer per week op donderdag.

Naast de bovenstaande maatregelen blijven onderstaande regels van kracht:
1. Ga niet ringen als je hoest, niest, keelpijn hebt of koorts hebt
2. Gelast excursies en andere groepsactiviteiten op de ringlocatie af
3. Als je samen ringt, werk dan buiten, en houd 1,5 meter afstand van elkaar
4. Wanneer je jezelf tot een kwetsbare groep mensen rekent, schort je ringwerk dan op en blijf thuis, of werk alleen als het werk dat toelaat
5. Wees begripvol en respecteer elkaars standpunten, maar stel het ringwerk nooit boven de richtlijnen en gebruik je gezond verstand.

Een aantal geplande (certificerings)bijeenkomsten is inmiddels afgelast. Als er meer bijeenkomsten worden afgelast krijgen deelnemers daarvan persoonlijk bericht, en staat dit ook in de agenda op onze website.