6 januari 2010 - Op zaterdag 30 januari aanstaande wordt voor de tweede keer een lezingen- en ontmoetingsdag georganiseerd door de SOVON Ganzen en Zwanen Werkgroep in hotel Haarhuis te Arnhem. Bekijk het programma.

Op zaterdag 27 februari vindt er een lezingendag over steltlopers plaats georgaiseerd door WIWO en de Nederlandse Steltloper WerkGroep in Trianon te Utrecht. Bekijk het programma