4 maart 2011 - Een aantal ring-MUS ringers ontvangt een aangepaste vergunning omdat per abuis het gebruik van kleurringen bij Huiosmussen niet in de vergunning was bijgeschreven. Deze omissie is nu rechtgezet.