28 september 2010 - Op zaterdag 25 september is voor het eerst een introductie- en certificeringsdag voor eendenkooikers georganiseerd door de Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN) en Vogeltrekstation in Wageningen. We waren daarvoor wederom te gast bij Alterra. Tijdens deze dag waren kooikers zonder ringvergunning, ringende kooikers en aangesloten ringers aanwezig om kennis en kunde met elkaar te delen. In totaal waren er meer dan 40 deelnemers. Er werd zowel aandacht besteed aan theorie als praktijk. Het praktijkgedeelte bestond uit het ringen en meten van verse dode eenden, tijdens het theoriedeel werd aandacht besteed aan de herkenning van leeftijden en geslachten, biometrie, en andere zaken. Aan het einde van de dag zijn er lokale groepjes gevormd waarin aspirant-ringers (kooikers zonder ringvergunning) en vergunninghouders samen eenden gaan ringen in diverse kooien in het land, met als uiteidelijk doel de kooikers zelfstandig te kunnen laten ringen op hun eigen kooi. Dat is van belang om de doelstellingen van het project van WREN en Vogeltrekstation te verwezenlijken: meer geringde eenden in Nederland ten behoeve van wetenschap, beleid en bescherming.

Nog steeds is er behoefte aan ringers die bereid zijn eenden te ringen in samenwerking met een kooiker op een eendenkooi bij u in de buurt. Aanmelden kan bij Vogeltrekstation.

De presentatie uit het theoriedeel van de dag kan worden gedownload als