21 oktober 2011 - Er is een nieuw VT-rapport over de overleving van slobeend en zomertaling gereed. De overleving van beide soorten is becijferd uit een halve eeuw ringgegevens in opdracht van Vogelbescherming Nederland, en in samenwerking met Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek. Download de pdf in de rapporten sectie.