Nijmegen / Wageningen 21 december 2012 - Nog maar veertig jaar geleden was de Patrijs een kenmerkende soort van het Nederlandse platteland. Maar sinds de jaren zeventig zijn de aantallen met ruim 95% afgenomen. De Patrijs is bezig te verdwijnen uit Nederland. Sovon en Vogelbescherming willen dat niet laten gebeuren en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs.

In het jaar van de Patrijs wordt vrijwilligers gevraagd om deel te nemen aan twee tellingen die samen een beeld moeten geven over aantallen en broedsucces. De tellingen vinden plaats in februari / maart en september 2013. Om de tellingen te kunnen ijken willen we in een aantal telgebieden ook patrijzen gaan vangen en –naast een metalen ring- voorzien van een wingtag zodat ze gemakkelijk op afstand te herkennen zijn. De vangsten moeten al in februari plaatsvinden. Hiervoor zoeken we enthousiaste ringers en helpers die niet terudeinzen voor een aantal avonden intensief veldwerk.

Patrijzen laten zich niet gemakkelijk vangen. In februari gaat dit het beste in de avondschemering. Er zijn verschillende methoden te gebruiken. Als je geinteresseerd bent kun je, graag zo snel mogelijk, contact opnemen met Vogeltrekstation. Je krijgt dan aanvullende informatie voer de vangmethode. Voor een succesvolle actie zijn tenminste drie personen nodig waarvan tenminste één ringer, liefst met affiniteit of ervaring met dergelijk vangwerk.

Meer informatie over de activiteiten in het jaar van de patrijs vind je op de speciale internetpagina.