2 december 2011 - In 2009 vierde VRS Nebularie haar 50 jarig jubileum. Het bereiken van deze mijlpaal was voor een aantal mensen binnen de stichting een mooie aanleiding om alle ontwikkelingen wat betreft ringactiviteiten van die laatste halve eeuw te verzamelen en op papier te zetten.

 

 
Vinkenbaan Westenschouwen anno 1962   Vinkenbaan Westenschouwen anno 1962

 

In het boekje worden onder meer de mensen van het eerste uur geïnterviewd door de jongste medewerkers. Ze hebben daar een mooi verhaal van gemaakt. Het geeft een prachtig beeld over de historie van vogelonderzoek in Nederland en specifiek over de stichting Nebularia. De oprichters Leen van Ree en Wout Vuyk hadden hun allereerste ringactiviteiten in 1950 in het Kralingse bos, Rotterdam. Als een van eersten in Nederland experimenteerden beide heren met mistnetten, die in 1956 meegebracht werden uit Schotland. Op Vlieland werd daarmee getracht steltlopers te vangen. Dat waren avonturen op zich. Bijvoorbeeld op de fiets vanuit Rotterdam naar Vlieland, “gewapend” met twee mistnetten van 6 meter, en daar het wad op om steltlopers te vangen, en met resultaat … een kanoet!  Daarnaast kwam in 1960 de realisatie van een ringstation op de Kop van Schouwen in Zeeland tot stand. In de Krimpenerwaard vond inmiddels al gevarieerd ringonderzoek plaats. Een ding was duidelijk Wout Vuyk, Leen van Ree en zijn broer Ton hadden naast hun passie voor vogels een enorme gedrevenheid en vooral veel energie om dit alles te realiseren. In het boekje wordt op een verhalende manier met natuurlijk veel leuke anekdotes de ontwikkeling duidelijk die het vogelringstation heeft doorgemaakt en gemaakt heeft tot wat het nu is.


Verste terugmelding

 

In het tweede deel van het boekje wordt ingegaan op het resultaat van al het onderzoek naar vogels en verzamelde data uitgewerkt. We praten over bijna 200.000 vogels die in de afgelopen 50 jaar werden geringd. Een indrukwekkende reeks aan data. De geringde vogels werden teruggemeld vanuit bijna alle landen van Europa waaronder uithoeken zoals o.a. IJsland en Rusland. Ook kwamen terugmeldingen vanuit o.a. Algerije, Senegal, Gambia en uit Pretoria, Zuid-Afrika. De laatste betrof een boerenzwaluw die geringd werd op 17 september 1973 op een slaapplaats in de uiterwaarden van Lek en werd op 16 december in het zelfde jaar teruggemeld. De vogel had 9120 kilometer afgelegd, enkele reis! Meerdere soorten worden verder besproken en er zijn leuke overzichtskaarten gemaakt.

Terugmeldingen van visdiefjes die geringd werden in of net buiten de Krimperwaard

Projecten in de Krimpenerwaard, zoals bijvoorbeeld CES, visdief en die van steenuilen komen vervolgens aanbod. Verder kunt u iets lezen over de cultuurhistorische waarde en oude gebruiken op een vinkenbaan. Als een van de laatste in Nederland vangen wij nog steeds op de meest traditionele manier. Ook de najaarstrek op de Kop van Schouwen komt aanbod. Het is duidelijk geworden dat de OSK (Stormvloedkering) invloed heeft op het trekgedrag van vinken.  Natuurlijk kunt u ook iets lezen over bijzondere vangsten. Prachtige soorten, zoals de mongoolse pieper en maskergors voor Nederland. Beide nieuwe soorten voor Nederland. U maakt verder kennis met de mensen die binnen VRS Nebularia als vrijwilliger werkzaam zijn.

Mocht u belangstelling hebben voor het boekje. Het is te koop en kost € 17,50. (excl. € 3,00 porto) U krijgt dan 136 pagina’s in kleur. U kunt het bestellen via Cor Oskam. Er is een beperkte oplage.

 

 

Cor Oskam
VRS Nebularia