18 november 2011 - Vorig jaar is het vier-jarige STW project “effecten van kunstlicht op flora en fauna” van start gegaan. Binnen dit project worden de effecten van licht op een divers scala aan soortgroepen onderzocht. Het project is een samenwerking van de WUR, het NIOO en de VOFF (de overkoepelende organisatie van Nederlandse PGO’s). De kern van het project behelst een grootschalig experiment waarbij drie soorten licht alsmede een donker behandeling in het veld worden getest.

Dit experiment vindt plaats van 2011 t/m 2014 op 8 locaties, waarvan 7 locaties op de Veluwe en 1 locatie in Drenthe. Vogeltrekstation coordineert de demografische monitoring van zangvogels middels een CES-achtige aanpak. Voor de bemensing van de onderzoekslocaties is Vogeltrekstation op zoek naar enthousiaste ringers! Per locatie zijn er minimaal 2 ringers met een ringvergunning nodig. Op dit moment zijn wij op zoek naar ringers voor op de lokaties 6, 7 en 8. De ligging van de locaties is hier te bekijken.

Per locatie worden vier raaien met lantaarnpalen neergezet, elke raai met zijn eigen lichttype (inclusief de donker behandeling). De afstand tussen de raaien varieert, maar bedraagt minimaal 200 meter. Alle locaties bevinden zich op de overgang van bos naar hei, waarbij de bosrand naar het noorden opent. Per raai willen we zes 10-meter mistnetten neerzetten (dus 24 netten per locatie), waarmee 8 keer binnen het broedseizoen zal worden gevangen van zonsopgang tot 6 uur na zonsopgang. U moet dus 8 hele dagen beschikbaar zijn.

Netten, netpalen en ringen, en indien nodig ringtang, lineaal en weegschaal, worden vergoed, en na afloop kunt u deze materialen houden en zelf gebruiken. Ook zal een bescheiden reiskosten vergoeding worden betaald. Een unieke kans om vogels te vangen in een niet alledaagse setting, en u krijgt de vangmaterialen op de koop toe.

Ben u geïnteresseerd neem dan contact op met Henk van der Jeugd.

Voor informatie over het project en de effecten van kunstlicht op flora en fauna kunt u hier kijken. Of op de speciale website over dit project.