15 oktober 2012 - Er heeft een herziening van de ringprijzen plaatsgevonden. De nieuwe prijzen worden de komende dagen in de webwinkel doorgevoerd. U kunt nu de nieuwe prijslijst raadplegen. Bij de herziening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De totale marge tussen in- en verkoopprijs, die Vogeltrekstation gebruikt om de salarissen van twee medewerkers te betalen, dient ongewijzigd te blijven. Gewogen naar het verkochte aantal per ringmaat is de marge dus niet verhoogd. Dat is conform de afspraak met de RV.
2. De soms grote verschillen in prijzen tussen ringen van vrijwel dezelfde maat zijn gedempt. Met name de onevenredig hoge prijs van 9mm ringen is flink verlaagd. Andere maten zijn juist wat duurder geworden. Het resultaat is een duidelijker relatie tussen ringmaat, materiaal (aluminium of RVS) en prijs.
3. De relatie met het aantal terugmeldingen is afgezwakt. Door voortschrijdende automatisering leidt de verwerking van terugmeldingen tot minder belasting op het Vogeltrekstation.
4. Ringmaten die hoofdzakelijk door ‘instituutsringers’ worden gebruikt zijn relatief wat duurder dan andere ringmaten (dit betreft met name RVS ringen van de grotere maten, vooral 16 en 18 mm). De meeste door vrijwilligers gebruikte ringmaten worden niet duurder of juist iets goedkoper. Dit kan niet helemaal worden doorgevoerd omdat sommige ringmaten een onevenredig lage prijs hadden t.o.v. vergelijkbare maten. Met name twee zeer veel gebruikte ringmaten, 2,3 en 4,2 mm, worden goedkoper.
5. Veel gebruikte ringmaten zijn relatief wat goedkoper dan weinig gebruikte maten.
De prijs van de ringen wordt door de volgende factoren bepaald:
1. De inkoopprijs. Deze neemt globaal toe met de ringmaat en verschilt per leverancier. Ook het aantal ingekochte ringen bepaalt mede de prijs (grote bestellingen zijn relatief goedkoper). Vogeltrekstation koopt over het algemeen zo groot mogelijk in.
2. De datum van de laatste inkoop. De prijzen van metaal zjin de laatste jaren flink gestegen. Ringen waarvan we net de voorraad hebben vernieuwd zijn daarom duurder dan ringen waarvan we nog een oude voorraad aan het opmaken zijn. Daarom kan bijvoorbeeld de prijs van 2,8 mm ringen op dit moment helaas niet verlaagd worden.
3. De marge tussen in- en verkoopprijs. Deze marge wordt door Vogeltrekstation per ringmaat vastgesteld en wordt gebruikt voor het betalen van de salarissen van twee medewerkers (B. Zwaagstra en M. Maas). De marge varieert tussen ringmaten.