12 april 2010 - Op veler verzoek stellen we de standaardformulieren RAS Torenvalk en Buizerd, die zijn vervaardigd door Jan van Dijk, beschikbaar voor gebruik door anderen. Klikt u op de link hierboven. De formulieren zijn in excel formaat en kunnen zonodig aangepast worden aan uw eigen wensen. De formulieren vergemakkelijken het veldwerk tijdens uw bezoeken aan Torenvalkkasten, Buizerdnesten, of winterse tochten met de ball-chatri, en komen de standaardisatie ten goede. Let op: het excel-werkboek bestaat uit twee werkbladen: een voor de Torenvalk en een voor de Buizerd.