Heteren 3 december 2010 - In 2011 is het 100 jaar geleden dat de eerste officiele Nederlandse vogelring werd aangelegd. Daarmee werd de basis gelegd van wat inmiddels is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken onderzoeksmethode waarmee individuele vogels gevolgd kunnen worden. Gedurende deze 100 jaar zijn er in Nederland circa 10,5 miljoen vogels van een metalen ring voorzien! In 2011 staat Vogeltrekstation uitgebreid stil bij het 100-jarig jubileum.

De hoogtepunten worden gevormd door een tweetal gebeurtenissen in mei en september 2011:

24 mei 2011: Op 24 mei 1911 werd de eerste Nederlandse vogelring aangelegd bij een Spreeuw te Nijkerk. Exact 100 jaar later spelen we dit na! Een historisch spektakel met tal van gebeurtenissen.

9 september 2011: Symposium 100 jaar vogels ringen in Naturalis te Leiden voor ringers en genodigden.

Op een speciale pagina op deze website zullen alle activiteiten in het jubileumjaar worden aangekondigd en toegelicht. Hier zullen ook historisch fotomateriaal en interviews met vogelringers van het eerste uur worden gepubliceerd.