10 januari 2011 - Het aantal interesse aanmeldingen voor RING-MUS is overweldigend! We werken momenteel hard aan de handleiding en binnenkort krijgt iedereen die zich heeft aangemeld van ons bericht. We verwachten dat het veldwerk kan gaan starten in de loop van februari. Kunt u zo lang niet wachten, heeft u de beschikking over een goede locatie in het stedelijk gebied waar u mag vangen, en heeft u de benodigde vangmiddelen, dan is het toegestaan alvast van start te gaan. Minimaal twee keer per maand, zes uur per dag, keuze vangdag is vrij, maar minimaal drie dagen tussen twee vangdagen aanhouden.