10 februari 2011 - Op de nieuwe website zijn her en der formulieren en documenten te vinden die kunnen worden gedownload. Niet alles is altijd even goed te vinden. Daarom hebben we een speciale downloadpagina gemaakt waar we al deze zaken overzichtelijk bij elkaar hebben gezet.  Hier vindt u handleidingen, verlengingsaanvragen, aanmeldingsformulieren, rapporten en dergelijke.

Keer regelmatig terug naar de downloadpagina, we voegen continu nieuwe documenten toe. Mist u iets? Stuur ons een email of maak gebruik van de link 'contact'bovenaan rechts in de menubalk.

Een ander nieuwtje is het gebruik van webformulieren. Deze formulieren vormen een aanvulling op de pdf-formulieren die we al aanbieden. Met het webformulier kunt u dezelfde informatie aan ons doorgegeven, maar dan geheel digitaal. U vult alle invulvlakken van het formulier en vinkt keuzemenu's aan. Wanneer u alles heeft ingevuld rukt u op de knop 'verzenden'en de informatie komt naar ons toe. Het grote voordeel van deze webformulieren is dat het voor u gemakkelijk en snel werkt, u hoeft niets te printen of per post te versturen, en dat u geen informatie kunt vergeten; alleen wanneer u alle verplichte velden heeft ingevuld of aangevinkt kunt u het formulier verzenden. Het aantal webformulieren wordt de komende tijd uitgebreid.