De certificeringsbijeenkomst voor steenuilenringers wordt georganiseerd door STONE in samenwerking met het Vogeltrekstation. In deze bijeenkomst ligt de focus op het ringen van jonge en adulte steenuilen als onderdeel van het steenuilenonderzoek in brede zin. Aan bod komen alle aspecten van het reproductieonderzoek, maar ook de invoer van nestgegevens in Nestkaart en de export van gegeven naar Griel. 

Locatie: Culemborg
Datum: zaterdag 2 april 2016

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers (25) krijgen ringers waarvan dit jaar de certificering verloopt voorrang. Tussen 15 en 20 maart 2016 krijgt u bericht of u bent geplaatst voor de certificeringsbijeenkomst. 

Inschrijven kan via het webformulier HIER

 

Foto: Ronald Harxen