Komend seizoen organiseert het vogeltrekstation 5 certificeringsbijeenkomsten (in Ooyse Graaf, Zwarte Meer, AW duinen, Budel, Schiermonnikoog) over zangvogels. Het succesvol bijwonen van een certificeringsbijeenkomst verlengt de certificeringsstatus van een ringer met drie jaar, gerekend van de datum van de gevolgde bijeenkomst.

De certificeringsbijeenkomsten zijn open voor ringers en assistent ringers. Aan elke certificeringsbijeenkomst kunnen 9 (assistent-)ringers deelnemen. Ringers van wie de certificeringsstatus dit jaar verloopt hebben voorrang. 

Inschrijven voor een bijeenkomst kan het webformulier. Gelieve vóór 1 mei in te schrijven, er is echter maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U hoort zo spoedig mogelijk of u geplaatst bent voor de bijeenkomst van uw keuze. Opgave is helaas geen garantie dat u ook mee kan doen.