Gisteravond, maandag 11 april zijn de eerste 3 kievitkuikens in het kader van het ‘jaar van de kievit’ in het Binnenveld geringd (gebied tussen Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Ede). De kievitkuikens zijn op de dag dat ze uit het ei komen gelijk geringd. Een vierde ei was nog niet uitgekomen. Dit is mogelijk doordat de nesten in het proefgebied in het Binnenveld worden gelokaliseerd en in de gaten worden gehouden door leden van de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost. Toen zij zagen dat gisteren het eerste ei van een nestje aan het uitkomen was, is ringer Jaap de kuikens meteen komen ringen. Volgende week komen waarschijnlijk de volgende nesten uit. De geringde kuikens worden vanaf nu gevolgd door vrijwilligers. Om de kuikens goed te kunnen volgen vanaf een afstand met een telescoop, en dus met zo min mogelijk verstoring, zijn de kuikens behalve met een metalen ring ook geringd met een codevlaggetje waarop hun unieke code staat.

2016 is het jaar van de kievit. Tijdens dit jaar wordt er extra onderzoek gedaan naar de overleving van jonge kievitkuikens, door ze in de eerste weken van hun leven intensief te volgen. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de redenen dat veel kievitkuikens niet overleven.Dit onderzoek wordt gedaan in 8 gepaarde gebieden in Nederland. Het jaar van de kievit wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogeltrekstation en LandschappenNL.

Afgelezen of gevonden kievit kuikens kunt u melden t.vandevoorde@nioo.knaw.nl bij voorkeur vlagcode, locatie en datum. Als u graag vaker kan waarnemen kunt u ook worden opgenomen in de lokale waarnemersgroep, zodat u ook verdere informatie ontvangt.