NESTKAST is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (afdeling dierecologie NIOO-KNAW), het Vogeltrekstation en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen, vliegenvangers etc) en enkele andere soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals bosuilen. Op deze manier willen we het amateur nestkastenonderzoek naar een hoger plan tillen, willen we de inspanningen van talloze vrijwilligers beter gebruiken en de professionele instituten toegang geven tot meer gegevens en studiemateriaal voor het signaleren van trends in belangrijke broedparamaters als broedsucces en legbegin, en voor het beantwoorden van wetenschappelijke vragen.

Jaarverslag broedseizoen 2020  
Jaarverslag broedseizoen 2019  
Jaarverslag broedseizoen 2018  
Jaarverslag broedseizoen 2017    
Jaarverslag broedseizoen 2016  
Jaarverslag broedseizoen 2015 nestkastcontrole-protocollen
Jaarverslag broedseizoen 2014 leeftijdenkaarten
Jaarverslag broedseizoen 2013 verslagen lokale nestkastwerkgroepen
Jaarverslag broedseizoen 2012 nestkastvoorbeelden-en-bouwtekeningen
Jaarverslag broedseizoen 2011 eieren
Jaarverslag broedseizoen 2010 verslagen lokale nestkastwerkgroepen
Jaarverslag broedseizoen 2009 verslagen lokale nestkastwerkgroepen
  links
  downloads
   

 


Deze pagina is nog onder constructie. Blijf terugkeren!