RAS periode: 01 maart - 01 augustus

Meerkoet RAS periode: 01 maart - 01 augustus
aankomst in territorium vanaf half maart; deels het gehel jaar aanwezig
broedperiode maart - juli
aantal legsels 1 (zelden 2); max. 3 vervolglegsels
1e eidatum eind maart
aantal eieren (1-5) 6-10) (11-13)
broedduur 21 - 24 dagen; vrouwtje broedt overdag, mannetje broedt 's nachts
jongen geboren vanaf begin april
ringmaat 11 mm
jongen ringen niet voor dag 10 (poten te klein)
bijzonderheden nestvlieders; vliegvlug na 55-60 dagen