Dit is het aanmeldformulier voor de Ringersdag op zaterdag 11 december 2021 bij 't Veerhuis te Nieuwegein.

Er zijn dit jaar 2 opties, naar de locatie afreizen of de dag online volgen. Voor beide opties is aanmelden verplicht.

Let op! Bij de locatie zullen QR codes gescand worden in verband met COVID-19. QR codes kunnen zijn voor vaccinaties, herstelbewijs en negatief getest bewijs.

De ALV is alleen toegankelijk voor leden van de Ringersvereniging of hun vertegenwoordigers (één vertegenwoordiger per lid, met volmacht voor stemming).
We willen het zichtbaar maken op de naamkaartjes welke vogels u voornamelijk ringt. Op deze manier kunt u makkelijker contact leggen met andere ringers op de Ringerdag!