Momenteel wordt het gebruik van bal-chatri beperkt door bepalingen in de nieuwe Wet natuurbescherming, en we zijn bezig daar een oplossing voor te vinden. Tot die tijd vragen we ringers terughoudend te zijn met het gebruik van bal-chatri. Meer informatie over het gebruik van bal-chatri en de beperkende bepaling ten aanzien van het gebruik van levende lokdieren in de bal-chatri zoals recent geformuleerd in het besluit natuurbescherming is te vinden in de presentatie van Willem Bil die van de informatieavond in Wageningen van eind november 2017. U kunt de presentatie downloaden als pdf (links op deze pagina).