Categorie: 
Student subject

Het Constant Effort Site project van Vogeltrekstation is er op gericht om gegevens over overleving en reproductie van algemene zangvogels te verzamelen.

Het project is gestart in 1994 en omvat momenteel ongeveer 40 actieve locaties. In dit project vangen vrijwilligers op vaste plaatsen jaarlijks op 12 ochtenden tussen eind april en begin augustus vogels in mistnetten, en voorzien deze van een ring.

Om de relatie tussen reproductie en overleving met het habitat waarin de vogels worden gevangen te kunnen leggen is het belangrijk dat het habitat op alle CES locaties (ruim 70) eenduidig wordt vastgelegd. Aan een deel van de locaties zijn al bezoeken gebracht en ook is er voor een deel van de locaties een habitat classificatie gemaakt.

Het is jouw taak de oude habitatclassificatie kritisch te bekijken, waar mogelijk te verbeteren en te komen tot één systeem waarmee alle CES locaties eenduidig geclasificeerd kunnen worden. Optioneel is het gebruik van GIS om ook het habitat in de wijdere omgeving van de CES locaties vast te leggen. Enige ervaring met GIS is hiervoor wel een vereiste.

Dit project is geschikt als stage voor de bovenbouw van ‘groene’ MBO en HBO opleidingen. Binnen deze stage leer je gestandaardiseerd te werken en waarnemingen in het veld vast te leggen in een systeem. Basale kennis van de Nederlandse natuur en van Microsoft Excel zijn vereisten. Vogelkennis is een bonus, maar niet noodzakelijk. Gebruik van GIS is optioneel. As je in het bezit bent van een rijbewijs is dat een groot voordeel bij de veldbezoeken.