Zijne Majesteit de Koning en KNAW president Marileen Dogterom luisteren aandachtig naar uitleg over zoönotische infectieziekten door Henk van der Jeugd