Certificering steenuilenringers  2017

Deze certificeringsbijeenkomst voor steenuilenringers wordt georganiseerd door STONE in samenwerking met het Vogeltrekstation. In deze bijeenkomst ligt de focus op het ringen van jonge en adulte steenuilen als onderdeel van het steenuilenonderzoek in brede zin. Aan bod komen alle aspecten van het reproductieonderzoek, maar ook de invoer van nestgegevens in Nestkaart en de export van gegeven naar Griel. 

  • Locatie: Bureau Waardenburg, Culemborg
  • Datum: zaterdag 25 maart 2017

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers (25) krijgen ringers waarvan dit jaar de certificering verloopt voorrang. Uiterlijk 11 maart 2017 krijgt u bericht of u bent geplaatst voor de certificeringsbijeenkomst. 

Hieronder worden o.a. uw telefoonnummer en woonplaats gevraagd. Deze zullen in de uitnodigingsbrief vermeld worden, zodat ringers met elkaar contact kunnen opnemen om te carpoolen.