Zoals jullie weten gebeurt er veel rond het ringstation VRS Dassenbos. Naast reguliere vangsten draaien wij onder andere mee met het CES (Constant Effort Site) project, word er training gegeven aan toekomstige ringers en leveren wij een belangrijke bijdrage aan migratie en virologisch onderzoek. Maar wisten jullie ook dat het Dassenbos soms als examenlocatie wordt gebruikt? Dit gebeurde afgelopen zaterdag 10 februari.

Tijdens zo’n examen worden een aantal belangrijke elementen getoetst. Kan de examenkandidaat goed zelfstandig een net opzetten? Wordt de biometrie goed gemeten? Wordt de vogel correct uit het net gehaald en gehanteerd? Hoe zit het met de soortenkennis?  En niet geheel onbelangrijk: wat is zijn/haar motivatie om vogels te gaan ringen?

Het examen begon om 8 uur en Henk had deze dag de rol van examinator. Gezien zijn aandacht voornamelijk uit zou gaan naar de examenkandidaat, was het ringen met een grote groep niet wenselijk. Daarom was alleen Kim als extra hulp aanwezig. Om tijdens het examen niet met lege handen te staan, werd er uit voorzorg vogelzang afgespeeld bij de netten. En met succes! Want er werden maar liefst 43 vogels gevangen verdeeld over 12 soorten.

De meeste vertrouwde vogelsoorten van het Dassenbos zijn aan bod gekomen tijdens het examen: de roodborst, de pimpel-, kool- en staartmees, de vuurgoudhaan, de winterkoning, de heggenmus, de boomkruiper en –klever, de vink en de merel. Behoorlijk wat merels zelfs, maar liefst 12, die allemaal stuk voor stuk bemonsterd moesten worden (al dan niet voor het examen). Het ringwerk werd ondertussen aandachtig bekeken door een puttertje vanuit de boom, maar deze had geen zin om in het net te vliegen. De grote afwezige in het soortenlijstje was de zanglijster. Maar daar werd niet om getreurd, want we werden verblijd met twee hele mooie koperwieken ter vervanging.

Al met al was het een geslaagde dag qua vogels. Oh… en de examenkandidaat? Die was ook geslaagd!

Kim Peterse

vanggegevens van vandaag

vangstresultaten 2018 2017 2016 2015 2014 2013